streda, 23. apríla 2014

Schiff Ahoi!

Závesný objekt modelovaný z kameniny, čiastočne glazovaný, dekorovaný kráľovskou modrou a zlatom. V súkromnej zbierke.
/
One-off wall object hand modelled from stoneware, partly glazed and decorated with royal blue and gold decals. Special commision, in private collection.
nedeľa, 16. marca 2014

Birthday spree

Jar prichádza spolu s našimi druhými narodeninami! 21. marca uzrela svetlo sveta značka si.li. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli odmeniť "lajk" číslo 400 na našej fun page malým prekvapením! Tak do toho!
/
Spring is coming and so our second birthday do! March 21 is the day, when si.li. label was born. At this occasion we've decided to reward small gift to like no.400 at our fun page! So let's go!


sobota, 22. februára 2014

si.li. studio in the detail

Fotky zo zákulisia našej tvorby od Lucie Jesenskej,ktoré vznikli popri fotení Simony pre hemmet.sk. / These backstage pictures from our studio by Lucia Jesenská,were taken during Simona's photoshoot for hemmet.sk.utorok, 31. decembra 2013

si.li.new year 2014

P.F.2014


Všetkým našim priaznivcom prajeme fantastickú silvestrovskú noc a len to najlepšie do nového roku vaše si.li. / We wish all our fans a fantastic New Years Eve and all the best for the new year your si.li.
Turn your speakers on and click here.

nedeľa, 1. decembra 2013

si.li.in: INTERIÉR EXTERIÉR mag

Ďakujeme za pekný článok v novembrovom vydaní časopisu Interiér Exteriér! / Thank you for nice article in November issue of Interier Exterier mag!

nedeľa, 10. novembra 2013

si.li. návšteva / si.li. visit


Upršaná sobota strávená v súkromnej "galérií" a ateliéri u legendárneho  sochára Imricha Vaneka, ktorý napriek svojmu úctyhodnému veku (82 rokov) je stále činný a aktívny umelec! Dôvodom našej návštevy bolo naprogramovať pánovi Vanekovi jeho novú pec. Bolo nám viac ako potešením, ďakujeme! (ešte viac sa môžete dozvedieť na Lindinom blogu tu)

Rainy Saturday spent at private "gallery" and studio of legendary sculptor Imrich Vanek. Despite from his venerable age (82 years), hi is still very active and alive artist! Reason of our visit was to help him with his new kiln. We were more than glad, thank you! (even more you can find on Linda's personal blog here)


piatok, 1. novembra 2013

How to use and some details

Čo tak použiť naše misky napríklad aj takto:
Why not to use our bowls for example like this:

si.li. v detaile:
si.li. in the detail: